PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

 

  • Namu pārzinis: namu pārvaldnieka vadībā nodrošina ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā.

  • Apdares darbu tehniķis: organizē un veic apdares darbus jaunbūvēs vai nekustamā īpašuma atjaunošanas darbus, vada apdares darbu strādnieku darbu atbilstoši tehniskajam uzdevuma un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

  • Būvizstrādājumu galdnieks: izgatavo, montē un remontē koka būvizstrādājumus (kāpnes, logus, durvju blokus u.c.), izvēlas darbiem piemērotus materiālus u.c. resursus, veido rasējumus, komunicē ar klientiem, sagatavo tāmes.

Iepriekšējā izglītība: atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību. Mācību ilgums 1,5 gadi.

 

Skolas uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums pēc noteikstas formas (oriģināls),
  • izglītības dokuments (kopija),
  • izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u),
  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm),
  • pases kopija.

Iesniedzot dokumentus, reflektantam personīgi jāuzrāda pases oriģināls.

 

limbazi