PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA MĀCĪBU ILGUMS NODARBĪBU REŽĪMS
4. LKI līmenis Klātiene Vidējā 1,5 gadi Katru dienu

 

APRAKSTS  Programmas īstenošanas laikā apgūs nodrošināt ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Apgūst organizēt un plānot ēku un būvju tehnisko iekārtu un inženierkomunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi un remontu, nepieciešamo zemesgabalu labiekārtošanu, orientēties ēku energoefektivitātes novērtēšanas metodēs un pielietot darbā energoefektivitātes paaugstināšanas tehnoloģijas un metodes u.c., ievērot darba un vides aizsardzības prasības.

 

MĀCĪBAS ORGANIZĒTAS PĒC MODUĻU PRINCIPA

Mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2.līmenis)
 • Valodas un kultūras izpratne (1. un 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2.līmenis)
 • Zaļās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Ēku apsaimniekošanas darbi
 • Vides aizsardzība namu apsaimniekošanā
 • Ēku uzturēšana un saglabāšana
 • Ēku un būvju vizuālā pārbaude
 • Ēku apkopes organizēšana
 • Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
 • Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
 • Remonta darbu organizēšana
 • Namu pārziņa prakse
 • Ēku pārvaldīšana
 • Komercaprēķini
 • Projektu vadīšana ēkās un būvēs
 • Tāmēšana

  

PEDAGOGI

 • Andris Vimba  -  profesionālo kompotenču moduļi
 • Andris Ķezbers  -  profesionālo kompetenču moduļi
 • Liene Lāne  -  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Silva Jansone  -  valodas un kultūras izpratne
 • Laimrota Surska  -  iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zane Skrastiņa  -  tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde

 

DARBA IESPĒJAS VAKANCES IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS
Darbs apsaimniekošanas uzņēmumos 47

vidēji no 600 - 850 EUR

Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no darba rezultātiem, profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī uzņēmuma lieluma

 

Piesakies uz mācībām, klikšķini šeit!