PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

 

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA MĀCĪBU ILGUMS NODARBĪBU REŽĪMS
4. LKI līmenis Klātiene Vidējā 1,5 gadi Katru dienu

 

APRAKSTS  Programmas īstenošanas laikā apgūs patstāvīgi veikt apdares darbus: apmešanā, flīzēšanā, krāsošanā, tapešu līmēšanā, sausās būves, grīdu klāšanas un siltināšanas darbus visa veida būvēs. Lasīt rasējumus un tehnisko dokumentāciju, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā, izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, prast rīkoties ar instrumentiem. Plānot būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību, darbu veikšanas kārtību, dot nepieciešamos rīkojumus un pārbaudīt šo rīkojumu izpildi, nodrošināt apdares darbu izpildi, ievērojot darbu vadītāja norādījumus,  projekta būvnormatīvu, standartu kvalitātes, darba un vides aizsardzības prasības. 

 

MĀCĪBAS ORGANIZĒTAS PĒC MODUĻU PRINCIPA

Mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2.līmenis)
 • Valodas un kultūras izpratne (1. un 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2.līmenis)
 • Zaļās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Būvniecības procesi un būvdarbu veidi
 • Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde
 • Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana
 • Ģeodēzisko darbu izpilde
 • Apmešana
 • Sausā apmetuma veidošana
 • Grīdu ieklāšana
 • Flīzēšana
 • Krāsošana
 • Tapešu līmēšana
 • Dekoratīvā krāsošana
 • Ēku fasāžu siltināšana
 • Apdares darbu izpildes plānošana
 • Iekštelpu dekoratīvā apdare
 • Apdares darbu izpildes organizēšana
 • Apdares darbu tehniķa prakse
 • Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā
 • Dekoratōivo dizaina un akustisko sistēmu montāža
 • Apdares vēsturiskā atjaunošana

 

PEDAGOGI

 • Dina Sproģe  -  profesionālo kompotenču moduļi
 • Liene Lāne  -  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Silva Jansone  -  valodas un kultūras izpratne
 • Laimrota Surska  -  iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zane Skrastiņa  -  tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde

 

DARBA IESPĒJAS VAKANCES IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS
Darbs būvniecības privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona. 90

vidēji no 700 - 950 EUR

Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no darba rezultātiem, profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī uzņēmuma lieluma

 

Piesakies uz mācībām, klikšķini šeit!