Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA MĀCĪBU ILGUMS NODARBĪBU REŽĪMS
4. LKI līmenis klātiene pamata 4 gadi katru dienu

 

4 gadu laikā iemācīsies:

 • pārdot preces un pakalpojumus, segmentēt tirgu, veidot cenu politiku
 • veikt tirgus izpēti
 • izstrādāt piedāvājumus iepirkumiem
 • rakstīt finansējuma pieprasījumu projektiem
 • izstrādāt biznesa plānu un darba grafikus
 • sastādīt un noformēt līgumus un lietvedības dokumentus
 • analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā

 

MĀCĪBAS ORGANIZĒTAS PĒC MODUĻU PRINCIPA

Mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2.līmenis)
 • Valodas un kultūras izpratne (1. un 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2.līmenis)
 • Zaļās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Statistika
 • Konkurētspēja
 • Tirgzinības komunikācijas komplekss
 • Zīmolvedība
 • Projektu vadība
 • Finanšu instrumenti
 • Loģistika
 • Ar personālvadību saistītie normatīvie akti
 • Finanšu vadība un ekonomika
 • Prečzinības pamati
 • Personālvadība
 • Grāmatvedības pamati
 • Lietišķie aprēķini
 • Valsts valoda
 • Svešvaloda profesionālās saziņas līmenī
 • Saskarsmes psiholoģijas pamati
 • Profesionālās datorprogrammas

  

PEDAGOGI

 • Laimrota Surska  -  profesionālo kompetenču moduļi
 • Liene Lāne  -  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Silva Jansone  -  valodas un kultūras izpratne
 • Laimrota Surska  -  iniciatīva un uzņēmējdarbība

 

IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠAIS DOKUMENTS

Absolvējot skolu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus par centralizētajiem eksāmeniem, kas dos iespēju turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē.

 

DARBA IESPĒJAS IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS
Komercdarbinieks var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Darbs valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī privātos uzņēmumos un zemnieku saimniecībās.

vidēji no 480 - 1603 EUR

Algas var atšķirties atkarībā no amata, norādītā vērtība ir indikatīva

 

Piesakies uz mācībām, klikšķini šeit!

Joomla! kļūdu konsole

Sesija

Izpildes laika informācija

Izmantotā operatīvā atmiņa

Datu bāzes vaicājumi