PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

Apsveicam!
Svētku diena mūsu skolā -
Izlaidums!
Limbažu teritoriālās struktūrvienības BT4 audzēkņi: Alens Mārtiņš Jirgensons, Rainers Jānis Jauga, Nauris Miezis, Uvis Ostašs, Emīls Ķirsis un Toms Sviķis saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību un piešķirto kvalifikāciju izglītības programmā apdares darbu tehniķis.
Vēlam veiksmi, neatlaidību un mērķtiecību! Lai viss iecerētais izdodas!
Paldies Rigas Valsts Tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, par sirsnīgajiem un viedajiem ceļavārdiem jauniešiem. Paldies Limbažu skolotājiem un darbiniekiem, kuri ieguldījuši savu mīlestību, atbildību, pacietību, viedumu un laiku, lai jaunie cilvēki iesoļotu dzīvē ne tikai ar diplomu, bet galvenokārt ar zināšanām un praktiskām iemaņām. Lai mums būtu ar ko lepoties arī turpmāk. Mēs jau lepojamies ar saviem audzēkņiem, arī ar Alenu Mārtiņu Jirgensonu, kurš ieguva Finanšu ministrijas stipendiju.
Paldies par skaisti noformēto izlaiduma vietu koku paēnā Dudú Deco un personīgi Līgai Jansonei, paldies par palidzēšanu Baibai Ābelītei, paldies par skaistajām apsveikuma dziesmām Kaivai Ozolai.
Bez mūsu kolektīva atbalsta, neizdotos radīt šo sirsnīgo, jauko atmosfèru. Liels paldies, Ērikam, Silvijai, Ingūnai, Dainim, Agnesei, Mārītei, Lienei, Mikam, Kasparam!
 

 

  • Namu pārzinis: namu pārvaldnieka vadībā nodrošina ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā.

  • Apdares darbu tehniķis: organizē un veic apdares darbus jaunbūvēs vai nekustamā īpašuma atjaunošanas darbus, vada apdares darbu strādnieku darbu atbilstoši tehniskajam uzdevuma un/vai būvdarbu vadītāja norādījumiem.

  • Būvizstrādājumu galdnieks: izgatavo, montē un remontē koka būvizstrādājumus (kāpnes, logus, durvju blokus u.c.), izvēlas darbiem piemērotus materiālus u.c. resursus, veido rasējumus, komunicē ar klientiem, sagatavo tāmes.

Iepriekšējā izglītība: atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai Diploms par profesionālo vidējo izglītību. Mācību ilgums 1,5 gadi.

Uz individuālām konsultācijām klātienē iepriekš jāsazinās ar skolotāju un jāvienojas par laiku. 

klatiene1

     9.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā notika Karjeras diena – pasākums, uz kuru bija aicināti Limbažu novada skolu 7.–9. klašu skolēni, arī pedagogi un administrācijas pārstāvji. Ieradās padsmit skolēnu no Lād­ezera pamatskolas kopā ar direktori Taigu Plitnieci, arī vairāki zēni no Limbažu vidusskolas. Skolotāja Ija Puisāne pārstāvēja Vidrižu pamatskolu, vēl piedalījās

Mūsu absolventi - automehāniķu grupa A4 un būvizstrādājuma galdnieku grupa BG4.

"Ir svarīgi, ka mūs vada kāds mērķis,
kaut arī pirmajā brīdī to nesaskatām.
Tas nav mērķis prātam, bet garam."

/Antuāns de Sent-Ekziperī/

 

  • Click to enlarge image DSC_0016_normal.jpg
  • Click to enlarge image DSC_0017_normal.jpg
  • Click to enlarge image DSC_0019_normal.jpg
  • Click to enlarge image DSC_0020_normal.jpg
  • Click to enlarge image DSC_0021_normal.jpg

5.martā Limbažu 3.vidusskolas sporta komplekšā norisinājās volejbola turnīrs "PIENA SPĒKS". Turnīrā ar labiem panākumiem startēja arī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības puiši. Komandu, ko vadīja skolotājs Dainis Krūms.

Komandas sastāvs - Uvis Otašs, Jānis Ričards Rudzītis, Toms Sviķis, Nauris Miezis, Alens Mārtiņš Jirgensons.

Spraigā cīņā mūsu puiši izcīnīja godpilno 2.vietu. Paldies puišiem un skolotājam! Tā turpināt!