Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem bija iespēja tikties ar pulkvežleitnantu, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas virsnieku Jāni Rutkovski, noklausīties viņa stāstīto par valsts aizsardzību un arī ieteikumus, kā rīkoties krīzes situācijā.
Romas impērijas rakstnieks Vegēcijs savulaik teicis pravietiskus vārdus: - Si vis pacem, para bellum (Gribi mieru - gatavojies karam). Krievijas iebrukums Ukrainā arī mums katram ir parādījis, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai mēs justos drošībā, un iespējami mazāk šaubu būtu par mūsu valsts bruņoto spēku spēju aizstāvēt Latviju, ja rastos tāda nepieciešamība. Viena no tām ir zināšanas par valsts aizsardzību. Jau pagājušajā gadā Nacionālie bruņotie spēki aktīvi uzrunāja jauniešus pievienoties Zemessardzes pulkam. Mūsu mācību iestāde vienmēr ir atsaukusies Latvijas armijas iniciatīvām. Tāpēc esam pateicīgi Zemessardzei un īpaši pulkvežleitnantam J. Rutkovskim par šo tikšanos un ļoti vajadzīgo sarunu.
Audzēkņiem tika skaidrots par dažādiem iespējamiem draudiem, ar kuriem mēs varam saskarties. Tie ir informatīvās telpas izaicinājumi, kiberuzbrukumi, kas lielākā vai mazākā mēroga ietekmē mūsu drošību. Pati galvenā atziņa, kas jauniešiem tika nodota, - krīzes mēdz būt dažādas un negaidītas, bet jāgatavojas tām ir jau tagad. Turklāt jāatceras, ka informēts cilvēks ir sagatavots cilvēks, bet sagatavots ir drošs cilvēks.
Lekcijā tika stāstīts par valsts aizsardzības pamatprincipiem un to, kā katrs no mums var aizsargāt sevi un savus tuviniekus krīzes situācijā. Tās ir zināšanas, kuras, manuprāt, jāzina katram Latvijas iedzīvotājam. Tas samazina baiļu sajūtu un ļautu ātri un adekvāti rīkoties, ja atgadītos kaut kas neparedzēts.
Jauniešus ieinteresēja stāstījums par Latvijas armiju. Netrūka arī audzēkņu jautājumu par iespējamo viņu lomu valsts aizsardzībā, kā viņi varētu iesaistīties valsts aizsardzībā, ja būtu tāda nepieciešamība. Audzēkņi arī atklāja, ka paši bija interesējušies par lekcijā stāstītajām tēmām.
Izvērtējot šo mūsu pieredzi, pieaicinot lektoru no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, varu rekomendēt arī citās skolās organizēt šādas lekcijas. Mūsu jauniešos ir jāaudzina patriotisms par savu dzimteni, jāstāsta par to, cik droši ir dzīvot Latvijā, un kā mēs visi kopā varam padarīt dzīvi šeit vēl drošāku. Esam ļoti pateicīgi pulkvežleitnantam par atsaucību atbraukt uz PIKC RVT Limbažu teritoriālo struktūrvienību. Varam lepoties arī ar mūsu audzēkņiem, kuri būtu gatavi aizsargāt savu ģimeni un Latviju! Šī apziņa laikam ir vislielākais ieguvums mūsu kolektīvam, tas liecina par to, ka jaunieši ir patriotiski audzināti gan ģimenē, gan skolās.
 
Ieva DUĻEVSKA,
PIKC Rīgas Valsts tehnikums; Limbažu teritoriālās struktūrvienības vadītāja