PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA MĀCĪBU ILGUMS NODARBĪBU REŽĪMS
4. LKI līmenis Klātiene Vidējā 1,5 gadi Katru dienu

 

APRAKSTS Programmas īstenošanas laikā apgūs patstāvīgi izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus, piemēram, kāpnes, logu un durvju blokus u.c., veikt koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus, strādāt ar tehnoloģiskajām līnijām vai kokapstrādes darbmašīnām, veikt nepieciešamos koksnes apdares, aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus, patstāvīgi plānot un organizēt  darba uzdevumu izpildi,pieņemt pasūtījumu, konsultēt klientu, izstrādāt būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju, ievērot darba un vides aizsardzības prasības. 

MĀCĪBAS ORGANIZĒTAS PĒC MODUĻU PRINCIPA

Mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2.līmenis)
 • Valodas un kultūras izpratne (1. un 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2.līmenis)
 • Zaļās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
 • Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana
 • Nemehanizēta koksnes līmēšana
 • Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
 • Koksnes mehāniskā apstrāde
 • Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
 • Mehanizēta kosnes līmēšana
 • Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
 • Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana
 • Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
 • Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana
 • Būvizstrādājumu izgatavošana
 • Būvizstrādājumu galdnieka prakse
 • Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope
 • Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā
 • Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām

 

PEDAGOGI

 • Andris Vimba  -  profesionālo kompotenču moduļi
 • Andris Ķezbers  -  profesionālo kompetenču moduļi
 • Liene Lāne  -  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Silva Jansone  -  valodas un kultūras izpratne
 • Laimrota Surska  -  iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zane Skrastiņa  -  tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde

 

DARBA IESPĒJAS VAKANCES IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS

Darbs mēbeļu ražošanas un kokapstrādes privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona.

87

vidēji no 600 - 800 EUR

Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no darba rezultātiem, profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī uzņēmuma lieluma

Piesakies uz mācībām, klikšķini šeit!