Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

KVALIFIKĀCIJAS LĪMENIS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS FORMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA MĀCĪBU ILGUMS NODARBĪBU REŽĪMS
4. LKI līmenis klātiene pamata 4 gadi katru dienu

 

4 gadu laikā iemācīsies:

 • izgatavot logus, durvis, kāpnes
 • izgatavot interjera dekoratīvos priekšmetus no koka
 • izstrādāt būvizstrādājuma skices
 • izgatavot būvizstrādājuma maketus, veikt uzmērījumus un izstrādāt tāmes
 • izgatavot, montēt un uzstādīt dažādus koka būvdetaļu izstrādājumus
 • atjaunot mēbeles vai koka būvizstrādājumus
 • veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām un rokas instrumentiem

MĀCĪBAS ORGANIZĒTAS PĒC MODUĻU PRINCIPA

Mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2.līmenis)
 • Valodas un kultūras izpratne (1. un 2.līmenis)
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. un 2.līmenis)
 • Zaļās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. un 2.līmenis)

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi
 • Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana
 • Nemehanizēta koksnes līmēšana
 • Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare
 • Koksnes mehāniskā apstrāde
 • Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija
 • Mehanizēta kosnes līmēšana
 • Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām
 • Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana
 • Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
 • Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana
 • Būvizstrādājumu izgatavošana
 • Būvizstrādājumu galdnieka prakse
 • Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope
 • Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā
 • Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām

 

PEDAGOGI

 • Andris Vimba  -  profesionālo kompetenču moduļi
 • Andris Ķezbers  -  profesionālo kompetenču moduļi
 • Liene Lāne  -  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Silva Jansone  -  valodas un kultūras izpratne
 • Laimrota Surska  -  iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Zane Skrastiņa  -  tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde

 

IZGLĪTĪBAS APLIECINOŠAIS DOKUMENTS

Absolvējot skolu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus par centralizētajiem eksāmeniem, kas dos iespēju turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē.

 

DARBA IESPĒJAS IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS
Darbs galdniecības darbnīcās, māju būvniecības un mēbeļu ražošanas uzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbināta persona

vidēji no 600 - 800 EUR

Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no darba rezultātiem, profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī uzņēmuma lieluma

Piesakies uz mācībām, klikšķini šeit!