Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

Paldies Lādezera pamatskolai par jauko uzņemšanu un iespēju pastāstīt par programmām, kuras iekļautas uzņemšanas plānā PIKC RVT Limbažu teritoriālā struktūrvienībā.

Milzīgs paldies Andrim Ķezberim par atjaunoto grīdas zāli!

Kvalitatīvu darbu veikšanā ir svarīgi zinoši, prasmīgi, profesionāli meistari. Gads iesākas ar sarunām un sadarbības plāniem.
PIKC RVT Limbažu struktūrvienības vadītāja Ieva Duļevska, METĀLA ALIANSE celtniecības direktors Haralds Sprukulis, SANART valdes priekšsēdētājs Artis Knoks.
Mēs esam gandarīti un pateicīgi, ka vienas no lielākajām un pieredzes bagātākajām celtniecības kompānijām- SIA "Metala Alianse" un SIA "Sanart" ir piekritušas uzņemties mentora lomu RVT Limbažu teritoriālā struktūrvienībā.
Mūsu abdares darbu tehniķu programmas audzēkņiem paveras jaunas iespējas sevi realizēt, gūt iemaņas un zināšanas!
SIA Metāla Alianse ir Vidzemes uzņēmums ar 18 gadu pieredzi metāla tirdzniecībā, metālapstrādē un būvniecībā.
SIA SANART dibināts 2007. gada 12.janvārī ar mērķi strādāt būvniecības jomā. Uzņēmums par pamatdarbības virzienu izvirza ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbu veikšanu.
Paldies Valdis Bārda par atbalstu un tālredzīgu skatījumu!
 
Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienības skolotājs, Andris Ķezbers ir viens no padomdevējiem jaunajam koka virtuozam un biedrības "Eņğeļa Sirds" projekta "Spārno talantus" izvēlētajam dalībniekam.
Pateicoties skolotājam, uzzinājām par talantīgo puisi. Bet stāsts aizsākās ar projektu, kuru ieviesa skola, sadarbībā ar Limbažu novada domes deputātiem. Pagājušā gadā Limbažu teritoriālā struktūrvienība sadarbībā ar Limbažu novada domi, izstrādāja interešu izglītības programmas 7. - 9. klašu audzēkņiem, kokapstrādes, apdares darbu, tirgzinības un reklāmas profesijās. Tā ir viena no iespējām, kura tiek piedāvāta, pirms jaunieši veic savu nākotnes izvēli.
Skolēni tikai vienu dienu piedalījās mācibās, kuros skolotāji iepazīstināja bērnus ar profesijām, ko var apgūt skolā, kādu darbu var strādāt pēc skolas beigšanas, un kādus darbus var paši audzēkņi izgatavot. Bija sagatavota ļoti interesanta programma, bet diemžēl attālināto mācību un kontaktēšanās ierobežojumu dēļ, programmu nevarējām turpināt.
Izrādās šī vienīgā iepazīšanas stunda pie skolotāja Andra Ķezbera, izvērtās par liktenīgu arī vienam no kokapstrādes darbnīcu apmeklētājiem, Edvardam Vītoliņam. Tā bija tik aizraujoša pieredze jauniešiem, un Edvards atrada sev padomdevēju un skolotāju, lai iemācītos stradāt ar koka materiālu, bet skolotājs iepazīstināja Edvardu ar biedrību Eņğeļa Sirds, kura centīsies piepildīt Edvarda sapni iegādāties ēveli.
Tikai atbalstot vienam otru, mūsu tautai ir iespēja atjaunot veiksmīgas valsts tēlu!

Apsveicam!
Svētku diena mūsu skolā -
Izlaidums!
Limbažu teritoriālās struktūrvienības BT4 audzēkņi: Alens Mārtiņš Jirgensons, Rainers Jānis Jauga, Nauris Miezis, Uvis Ostašs, Emīls Ķirsis un Toms Sviķis saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību un piešķirto kvalifikāciju izglītības programmā apdares darbu tehniķis.
Vēlam veiksmi, neatlaidību un mērķtiecību! Lai viss iecerētais izdodas!
Paldies Rigas Valsts Tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, par sirsnīgajiem un viedajiem ceļavārdiem jauniešiem. Paldies Limbažu skolotājiem un darbiniekiem, kuri ieguldījuši savu mīlestību, atbildību, pacietību, viedumu un laiku, lai jaunie cilvēki iesoļotu dzīvē ne tikai ar diplomu, bet galvenokārt ar zināšanām un praktiskām iemaņām. Lai mums būtu ar ko lepoties arī turpmāk. Mēs jau lepojamies ar saviem audzēkņiem, arī ar Alenu Mārtiņu Jirgensonu, kurš ieguva Finanšu ministrijas stipendiju.
Paldies par skaisti noformēto izlaiduma vietu koku paēnā Dudú Deco un personīgi Līgai Jansonei, paldies par palidzēšanu Baibai Ābelītei, paldies par skaistajām apsveikuma dziesmām Kaivai Ozolai.
Bez mūsu kolektīva atbalsta, neizdotos radīt šo sirsnīgo, jauko atmosfèru. Liels paldies, Ērikam, Silvijai, Ingūnai, Dainim, Agnesei, Mārītei, Lienei, Mikam, Kasparam!
 

Uz individuālām konsultācijām klātienē iepriekš jāsazinās ar skolotāju un jāvienojas par laiku. 

klatiene1

     9.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā notika Karjeras diena – pasākums, uz kuru bija aicināti Limbažu novada skolu 7.–9. klašu skolēni, arī pedagogi un administrācijas pārstāvji. Ieradās padsmit skolēnu no Lād­ezera pamatskolas kopā ar direktori Taigu Plitnieci, arī vairāki zēni no Limbažu vidusskolas. Skolotāja Ija Puisāne pārstāvēja Vidrižu pamatskolu, vēl piedalījās

Joomla! kļūdu konsole