Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienības skolotājs, Andris Ķezbers ir viens no padomdevējiem jaunajam koka virtuozam un biedrības "Eņğeļa Sirds" projekta "Spārno talantus" izvēlētajam dalībniekam.
Pateicoties skolotājam, uzzinājām par talantīgo puisi. Bet stāsts aizsākās ar projektu, kuru ieviesa skola, sadarbībā ar Limbažu novada domes deputātiem. Pagājušā gadā Limbažu teritoriālā struktūrvienība sadarbībā ar Limbažu novada domi, izstrādāja interešu izglītības programmas 7. - 9. klašu audzēkņiem, kokapstrādes, apdares darbu, tirgzinības un reklāmas profesijās. Tā ir viena no iespējām, kura tiek piedāvāta, pirms jaunieši veic savu nākotnes izvēli.
Skolēni tikai vienu dienu piedalījās mācibās, kuros skolotāji iepazīstināja bērnus ar profesijām, ko var apgūt skolā, kādu darbu var strādāt pēc skolas beigšanas, un kādus darbus var paši audzēkņi izgatavot. Bija sagatavota ļoti interesanta programma, bet diemžēl attālināto mācību un kontaktēšanās ierobežojumu dēļ, programmu nevarējām turpināt.
Izrādās šī vienīgā iepazīšanas stunda pie skolotāja Andra Ķezbera, izvērtās par liktenīgu arī vienam no kokapstrādes darbnīcu apmeklētājiem, Edvardam Vītoliņam. Tā bija tik aizraujoša pieredze jauniešiem, un Edvards atrada sev padomdevēju un skolotāju, lai iemācītos stradāt ar koka materiālu, bet skolotājs iepazīstināja Edvardu ar biedrību Eņğeļa Sirds, kura centīsies piepildīt Edvarda sapni iegādāties ēveli.
Tikai atbalstot vienam otru, mūsu tautai ir iespēja atjaunot veiksmīgas valsts tēlu!