Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

16.oktobrī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā pēc Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Agra Vēvera aicinājuma notika Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Tās pamatjautājumi bija - kā pilnveidot skolas darbu, lai piesaistītu jauniešus uzņēmējdarbībai vajadzīgās programmās un lai palielinātu pieaugušo izglītības pieejamību novadā.
     Sēdes gaitā tika apspriesti jautājumi, kas interesē gan Limbažu novada būvniekus, gan Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālo struktūrvienību. Limbažu novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja pastāstīja par pašvaldības uzsākto projektu realizācijas gaitu un veiktajiem pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanā Limbažu novadā. SIA,,REA Būve” valdes loceklis Andis Kapzems uzdeva vairākus jautājumus, kādēļ apstājušās ir vairākas ieceres, piemēram, ideja par Limbažu sporta halles atjaunošanas darbiem. Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Agris Blumers kā vienu no galvenajiem kavējošajiem faktoriem minēja neskaidrības finansējuma saņemšanā Valsts kasē. Savu redzējumu par iepirkumu procesiem būvniecības nozarē izteica,, SIA "Metāla alianse" celtniecības direktors Haralds Sprukulis, uzsverot, ka būvniecības nozarē cenu dempings sasniedzis vienu no kritiskākajiem sliekšņiem. Nereti grūti izprast, kā par šādu piedāvāto cenu iespējams iegādāties kaut vai tikai nepieciešamos būvmateriālus. Haralds Sprukulis uzskata, ka kardināli zemākām piedāvājuma cenām būtu jādara piesardzīgu arī pasūtītāju, tās ne vienmēr garantē kvalitatīvu objekta būvniecību iecerētajā apjomā.

     Būvnieku firmu pārstāvji uzsvēra, ka šobrīd ļoti aktuāla problēma ir darba spēka trūkums. Diemžēl arī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu struktūrvienībā būvdarbu programmu izvēlas salīdzinoši maz jauniešu. Nevēlēšanās strādāt fizisku darbu ir viens no iemesliem, kāpēc samazinās izglītojamo skaits struktūrvienībā.
     Klātesošie tika iepazīstināti ar PIKC RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības īstenotajām izglītības programmām, iespēju apgūt klātienē un tālmācībā neformālās izglītības programmas, kas šobrīd ir maksas pakalpojums. A.Kapzems ierosināja izskatīt iespēju Limbažu struktūrvienībā sagatavot ceļu būvtehniķus, kas ir pieprasīta profesija, turklāt ir garantētas prakses vietas SIA ,,Limbažu ceļi”.
Limbažu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore Vaira Ābele atgādināja par ESF atbalstītā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piekto kārtu nākamā gada sākumā, aicinot uzņēmējus izmantot iespēju izglītot savus darbiniekus. Par savu pieredzi sadarbībā ar SIA Buts pastāstīja SIA “Accent būve” valdes loceklis Didzis Torims, kurš 4.projekta kārtā bija pieteicis savus darbiniekus, bet diemžēl SIA Buts ne Limbažos, ne Cēsīs grupas nenokomplektēja. Lai pilnveidotu mūsu puses pieaugušo izglītības iespējas, arī struktūrvienība piedalīsies projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā ar savu piedāvājumu. Aicinām uzņēmējus izteikt savas vēlmes!
     Sēdes noslēgumā nonācām pie secinājuma, ka, tikai kopīgi sadarbojoties, mēs varam atrisināt problēmas gan jauniešu, gan pieaugušo apmācībā.
     PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālajā struktūrvienības vadītāja
     Agnese Bediķe

 

Joomla! kļūdu konsole

Sesija

Izpildes laika informācija

Izmantotā operatīvā atmiņa

Datu bāzes vaicājumi