Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

Automehāniķi 2.kurss kopā ar skolotāju Gunti Kaufmani iepazīstas ar darbu Limbažu auto servisos .