Rīgas Valsts tehnikums

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

No 26. līdz 27.maijam Ozolmuižas sabiedriskajā kompleksā, bērnu nama telpās notiks 8. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu profesionālās meistarības konkurss. Tā laikā apdares darbu speciālisti bērnu nama kopmītņu istabiņās veiks sienu un griestu nobeiguma sagatavošanu krāsošanai, krāsošanu un dekoratīvu tapešu sleju līmēšanu.
Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmi un sekmēt tās attīstību, kā arī veicināt sadarbību starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, veidojot pieredzes apmaiņu. Aprīļa beigās Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) “Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi skolotājas Dinas Sproģes vadībā jau veica nepieciešamos priekšdarbus remonta noslēgumam, taču pirms tam SIA „Continium” speciālistu rokām tika veikta istabiņu durvju nomaiņa, elektrības instalācijas pārvilkšana un signalizācijas ierīkošana.
Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra „Zīles” vadītāja Dace Lapšāne atzīst, ka ir neizsakāmi priecīga par ēkas 1.stāva pārvērtībām. – Arī bērnu nama iemītniekiem bija iespēja pavērot, cik darbietilpīgas ir veiktās pārmaiņas. Bērni varēja piedalīties dažādos sīkos palīgdarbos, piemēram, telpu tīrīšanā. Varbūt kādam no viņiem radīsies interese par apdares darba speciālista profesiju, – spriež iestādes vadītāja.

D.Lapšāne izsaka pateicību idejas autorēm – Alojas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai Dacei Lācei un PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālās struktūrvienības skolotājai D.Sproģei. Lielu paldies viņa saka Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam, izpilddirektoram Mārtiņam Kļaviņam un deputātiem par finansiālo atbalstu, kā arī pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājam Aivaram Krūmiņam par darbu organizēšanu un visiem, kuri piedalījās to veikšanā.
Par sadarbības veidošanos gandarīts ir arī V.Bārda. Viņš norāda, ka pēc konkursa noslēgšanās Ozolmuižā Alojas novada pašvaldības sadarbība ar PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” nebeigsies, jo pēc sarunām ar skolas vadību radušās vairākas idejas par iespējām nākotnē īstenot ne vien profesionālās izglītības programmas skolēniem pēc 9.klases un vidusskolas absolvēšanas, bet arī mūžizglītības jomā.
Konkursu organizē SIA “Akzo Nobel Baltics”, SIA “Henkel Baltii ŌU”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālā struktūrvienība un Valsts izglītības satura centrs,Alojas novada dome sadarbībā ar būvniecības nozares partneriem.
Konkursa atbalstītāji – SIA “Akzo Nobel Baltics”, SIA “Henkel Baltii ŌU”, SIA “Asio”, SIA “Robert BOSCH”, SIA “Velve M.S. tehnoloģijas”, SIA “HARDEX Baltic”, SIA “Weber” un Latvijas Būvnieku asociācija.

Zane Landsmane

Alojas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Joomla! kļūdu konsole

Sesija

Izpildes laika informācija

Izmantotā operatīvā atmiņa

Datu bāzes vaicājumi